Nakon trudnoće i porođaja, imala sam jake bolove u donjem delu leđa, kao posledicu oslabljene leđne mišićne muskulature. Bolovi su bili takvi da čak nisam mogla ni da izvadim bebu iz krevetića!

Nakon pregleda, odredjena mi je terapija koja se sastojala od kiropraktike, trakcije, ultrazvuka, lasera i struje.

Bolovi su postepeno nestajali, a moja pokretljivost se povećavala!

Terapija je trajala nekoliko dana, uz povremene odlaske na kiropraktiku, a sada mi je neobično što nemam nikave bolove, i što bez problema mogu da se pokrećem!

Naravno, vodim računa kakve pokrete pravim, a tome me je naučilo osoblje u ordinaciji Centar!