Zbog prirode posla i čestih poslovnih putovanja automobilom, moja leđa su izložena naporu koji, vremenom, neminovno dodvodi do napetosti i bolova, uprkos rekreativnoj fizičkoj aktivnosti. Redovnim hiropraktičkim tretmanima u ordinaciji „Centar“ sam uspeo da predupredim potencijalne probleme sa kičmom, što mi u velikoj meri pomaže da se nosim sa izazovima koje sa sobom nosi ovaj tempo života.